మంచి ఆరోగ్యం ఈ తరం యొక్క అతిపెద్ద అవసరం….???

\”మంచి ఆరోగ్యం ఈ తరం యొక్క అతిపెద్ద అవసరం. ”


 కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి మానవాళికి అనేక కీలకమైన పాఠాలను నేర్పింది.  ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద మరియు శరీరం దేవుని ఆలయం, అలాంటి రెండు పాఠాలు.

 క్లిష్టమైన ఆరోగ్య భయం కారణంగా ప్రజలు జీవితంలో తమ ప్రాధాన్యతలను మార్చుకున్నారు మరియు ఆరోగ్యానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చే జీవనశైలిని అవలంబించారు.  ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ శరీరాన్ని (దేవునిలాగే) అన్ని సమయాలలో సంరక్షించి, ఆరాధిస్తున్నారు.

 ఇప్పుడు దేవుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు.  ఎలా?  మీ చుట్టూ చూడండి.

 భగవంతుని దయవల్ల ప్రకృతి స్వయంగా పునరుత్పత్తి ప్రారంభించింది.  మేము మళ్ళీ అందమైన నీలి ఆకాశాలను చూస్తున్నాము, అనేక జాతుల పక్షులు, జంతువులు మరియు కీటకాలు భూమికి తిరిగి వస్తున్నాయి మరియు కాలుష్య స్థాయిలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పడిపోతున్నాయి.

 ఇది అద్భుతం కంటే తక్కువ కాదు.  మన ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలి మరియు పాత ప్రపంచానికి తిరిగి రాకుండా ఈ సానుకూల పరిణామాలు నిలకడగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి.  ఈ దేవుని ఆలయాన్ని మనం శుభ్రంగా ఉంచాలి.

 మీ శరీరం దేవుని ఆలయం

 ఇప్పుడు మన శరీరాలను విస్మరించడం భరించలేము.


 ఇది నిస్సందేహంగా దేవుని ఆలయం;  బ్రహ్మ, విష్ణు మరియు  మహేశ్వరుని యొక్క పవిత్ర నివాసం.  బ్రహ్మ జీ, విష్ణు జీ, మరియు శివ్ జీ మీ శరీరంలో వరుసగా బ్రహ్మ గ్రంథి, విష్ణు గ్రంథి, మరియు రుద్ర గ్రంథీలలో నివసిస్తున్నారని గుర్తుంచుకోండి.  అందువల్ల, మీ శరీరాన్ని దేవునిలాగే ఆరాధించండి మరియు అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం మరియు దాని రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించడం ద్వారా దానిని కలుషితం చేయకుండా ప్రయత్నించండి.  మీ శరీరం మీ నగలు మరియు అది అమూల్యమైనది.

 మీ శరీరం విలువైనది

 మీ శరీరం మరియు ఆరోగ్యం కంటే విలువైనది మరొకటి లేదు.  ఆరోగ్యకరమైన శరీరం లేకుండా మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపలేరు.  అందుకే, మొదట మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మరియు రెండవ స్థానంలో, మీ ఆరోగ్యం యొక్క విలువ కంటే ప్రాపంచిక విషయాల విలువ లేదు.  మీ ఆరోగ్యం విలువైనది, ఆరోగ్యంగా తినడం మరియు మంచి నిద్రపోవడం ద్వారా దాన్ని కాపాడుకోండి.

 బాగా నిద్ర

 మంచి మరియు ప్రశాంతమైన నిద్ర విలువ కంటే విలువైనది మరొకటి లేదు.  నిద్ర మీ మనస్సు మరియు శరీరాన్ని రీఛార్జ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.  ఆరోగ్యకరమైన నిద్ర శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మరియు వ్యాధులను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.  మంచి నిద్ర లేకుండా, మెదడు బాగా పనిచేయదు.  మరియు డబ్బు ఖర్చు చేయడం ద్వారా నిద్రను కొనలేము.  దీన్ని గుర్తుంచుకో.

 ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి దేనినైనా అతిగా తినడం మంచి ఆలోచన కాదు.  సంపద మరియు మరోప్రపంచపు అవసరాలు ఎటువంటి సందేహం లేదు, జీవితంలో సమానంగా ముఖ్యమైనవి.  అందువల్ల మీ జీవితంలో మీకు ఏ వస్తువులు అవసరమో ప్రాధాన్యత జాబితాను రూపొందించండి;  వాటిలో ఏది అవసరం;  ఇవి సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి;  మరియు వాటిలో ఏది విలాసవంతమైనవి.

 కామంతో కూడిన జీవితానికి దారితీసే వస్తువులను మీరు విస్మరించవచ్చు.


మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడం తగ్గించు కోవాలి. కానీ మీరు కోరుకుంటే విలాసవంతమైన అయినటువంటి మన ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం వాటిల్లకుండా ఉండేటట్లు చూసే వాటిని ఎంచుకోవాలి,అందువల్ల ప్రతిసారి మీ ఆరోగ్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి మరియు మీ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచండి, జీవించండి .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s